Företaget
Referenser
Leverantörer
Kontakta oss
e-mail me
Referenser

T-Station Mariatorget - Tunnelbanestation
Styrinstallation för värme samt ventilation

KTH - STFI - Forskning för trä samt pappersmassa industri
Byte av befintliga komponenter samt apparatskåp till datoriserad styr

Kv. Romansen - Barnstuga (Daghem)
Ny installation styrel

Mariakyrkan - Jakobsberg
Service samt underhållsarbeten styr

Matpedagogerna - Restuarangskola
Ombyggnation nytt kök samt konditori - elinstallation
Ombyggnation datasal - nätverk, elinstallation

Louddens Reningsverk - Pumpstation
Ny installation - Styrel

Kv. Bergholnen - Bergvärmecentral
Betjänar 3 flerbostadshus
Nyinstallation - styrel samt ny Elservice

Kv. Duvholmen - Bergvärnecentral
Betjänar 4 flerbostadshus
Nyinstallation - styrel samt ny Elservice

Riddargatan - Vindslägenhet
Totalrenovering - Elinstallation

Axfast Lager / Kontor- Jordbro
Byte av befintliga komponenter samt apparatskåp till datoriserad styr

TechData Lager / Kontor - Jodbro
Ny installation - Styrel

Dieselverkstaden - Sickla
Installation av kommunikations kabel för hela området

Dieselverkstaden Biograf - Sickla
Ny installation - Styrel

Nacka Strand Hus13
WM-Data
Ny installation - Styrel Ventilation

Scheele Laboratoriet KI
Ny installation - Styrel i lab miljö

Kv. Käpplingeholmen 4
Ny installation - Styrel Ventilation & Rumregler

Kv. Käpplingeholmen 4
Ny installation - Styrel Ventilation för MR-Kamera

Kv. Käpplingeholmen 4
Installations samordare för hyresgäst anpassning

Kv. Reykjavik 2 Kista
Ny installation - Styrel Ventilation & Rumregler

Tibblehemmet
Ny installation - Styrel Ventilation

Kv. Vildmannen 6
Ny installation - Styrel Ventilation


 


 |Företaget| |Referenser| |Leverantörer| |Kontakta oss|